Vzdelávanie / Komunikácia / Manažment / Osobný rozvoj / Soft skills

Čomu sa venujeme

Osobnostný rozvoj - Odborné kurzy - Obchodné kurzy - Kurzy pre firmy - Kurzy prezentačných zručností - Koučing manažérov - Koučing osobného predaja

O nás

Spoločnosť LUMATEL vznikla v roku 2013. V súčasnosti realizujeme verejné a firemné vzdelávacie programy, poradenskú a konzultačnú činnosť. Spolupracuje s medzinárodnými a slovenskými poradenskými a vzdelávacími spoločnosťami.

 

Zameriavame sa najmä na:

1. Projekty, kde je cieľom ďalší rozvoj vašej firmy (nové stratégie, rozvoj obchodu, rozvoj práce s ľuďmi, procesné analýzy)

2. Vzdelávanie manažérov (soft skills)

3. Vzdelávanie pracovníkov obchodu (predajné zručnosti, vedenie obchodných tímov, akvizičný proces, psychológia predaja, prezentácia, vyjednávanie, starostlivosť o klientov...)

4. Koučing manažérov (stredný manažment, TOP manažment, obchodníci)

5. Poradenskú a konzultačnú činnosť

Motto

"Vzdelanie je zbraň, ktorou môžeš zmeniť seba a svet".

Obtiažnosť výučby:

  začiatočník     mierne pokročilý     pokročilý     expert  

Veková skupina:

  teen 15-18r     dospelí 18+     35+     65+  

Spoločnosť založená:   2013

Vhodné pre:   muži aj ženy

Kurzy / nábory / cvičenia / školenia / workshop

Miesto konania: Košice, Slovensko


Dátum konania: termín podľa dohody

Počet lekcií: 1


Level:

začiatočník, mierne pokročilý, pokročilý

Veková skupina:

teen 15-18r, dospelí 18+

Vhodné pre:

muži aj ženy

Počet žiakov (min.-max.):

Min: 1 Max: 10


Popis a špecifikácia:

Cieľ kurzu :

- naučiť účastníka zásady dobrej prezentácie a komunikácie

- odblokovať stres a zvládať konfliktné situácie pri prezentácii

- odstrániť zlozvyky pri osobnom vystuopvaní počas prezentácie

 

Cieľová skupina : 

- manažéri a lídri

- školitelia

- ľudia v predaji

 - politici

 

Obsah kurzu :

A ) Typy prezentácii a ich základná štruktúra

B ) Najčastejšie zlozvyky pri prezentácii

C ) Osobné vystupovanie

D ) Typológia účastníkov a práca s publikom

 

Metodika :

- nácvik prezentácie - analýza videozáznamov

- výklad, riešenie individuálnych a tímových úloh

- práca v skupinách

- riešenie modelových situácii z reálnej praxe

- testy na zručnosti a schopnosti účastníkov

- prípadové štúdie

 

 


Miesto konania: Košice, Slovensko


Dátum konania: termín podľa dohody

Počet lekcií: 1


Level:

začiatočník, mierne pokročilý, pokročilý

Veková skupina:

dospelí 18+

Vhodné pre:

muži aj ženy

Počet žiakov (min.-max.):

Min: 1 Max: 10


Popis a špecifikácia:

Cieľ kurzu : 

- odhlaiť prejavy nesprávneho riadenia času a odstrániť ich

- naučiť sa zvládať "zlodejov času"

- získať čas a nadobudnúť životnú rovnováhu

 

Cieľová skupina :

- manažéri a lídri

- zamestnanci

- všetci čo chcú "spomaliť"

 

Obsah kurzu :

A ) Prejavy nesprávneho riadenia času

B ) Typológia "time manažéra"

C ) Využitie času a výkonové krivky

D ) Kde strácame čas a ako zvládať zlodejov času

E ) Stanovenie cieľov - krátkodobých a dlhodobých

F ) Techniky na určovanie priorít

G ) Ako odstrániť stres a získať životnú rovnováhu

 

Metodika : 

- precvičenie nástrojov na zvládanie "zlodejov času"

- výklad a riešenie individuálnych a tímových úloh

- práca v skupinách

- riešenie modelových situácii z reálnej praxe

- testy na zručnosti a schopnosti účastníkov


Miesto konania: Košice, Slovensko


Dátum konania: termín podľa dohody

Počet lekcií: 1


Level:

začiatočník, mierne pokročilý, pokročilý

Veková skupina:

dospelí 18+

Vhodné pre:

muži aj ženy

Počet žiakov (min.-max.):

Min: 1 Max: 10


Popis a špecifikácia:

Cieľ kurzu : 

- riešiť komplikované situácie

- zvládať konflitky bez negatívnych následkov

- vedieť odstrániť, alebo zvládnuť stresové situácie

 

Cieľová skupina : 

- manažment a riadiaci pracovníci

- tímlídri a vedúci skupín

- obchodníci. asistent predaja, politici

 

Obsah kurzu : 

A)  Ako vybudovať pozitívne myslenie

B) Kde vznikajú konflikty a aké sú zdroje vzniku

C) Ako vyriešiť konflikt

D) Príčiny a symptómy stresu

E) Základné techniky a stratégie na zvládanie stresu

F) Relaxačné techniky - praktické ukážky

 

Metodika : 

- precvičenie relaxačných techník

- výklad a riešenie individuálnych a tímových úloh

- práca v skupinách

- riešenie modelových situácii z reálnej praxe

- simulácia riešenia konfliktov

- testy na zručnosti a schopnosti účastníkov

 


Miesto konania: Košice, Slovensko


Dátum konania: termín podľa dohody

Počet lekcií: 1


Level:

začiatočník, mierne pokročilý, pokročilý

Veková skupina:

dospelí 18+

Vhodné pre:

muži aj ženy

Počet žiakov (min.-max.):

Min: 1 Max: 10


Popis a špecifikácia:

Cieľ kurzu : 

- rozvíjať schopnosť komunikácie s komplikovaným zákazníkom

- naučiť ako odhaľovať manipulatívne a agresívne taktiky zákazníka

- správne vyjednávať pod tlakom zo strany zákazníka

 

Cieľová skupina 

- pracovníci oddelení straostlivost o zákazníkov

- zamestnanci, ktorí majú osobný a telefonický kontakt so zákazníkom

- manažéri komunikujúci s náročnými zákazníkmi ( aj internými )

 

Obsah kurzu : 

A ) Komunikačné kanály v osobnom a telefonickom kontakte

B ) Presvedčivá a asertívna komunikácia

C ) Účinná argumentácia a reakcia na protiargumenty

D ) Prečítať typológiu zákazníka a využiť ju vo svoj prospech

E ) Vyriešiť konfliktné situácie počas komunikácie

F ) Reakcie na neférovú komunikáciu

 

Metodika : 

- precvičenie komunikácie s náročným zákazníkom

- riešenie individuálnych a tímových úloh

- riešenie modelových situácii z reálnej praxe

- testy na zručnosti a schopnosti účastníkov

- videozáznam so spätnou väzbou


Miesto konania: Košice, Slovensko


Dátum konania: termín podľa dohody

Počet lekcií: 1


Level:

začiatočník, mierne pokročilý, pokročilý

Veková skupina:

dospelí 18+

Vhodné pre:

muži aj ženy

Počet žiakov (min.-max.):

Min: 1 Max: 10


Popis a špecifikácia:

Cieľ kurzu :

 

Rozvíjať zručnosti nákupcov a obchodníkov pri vyjednávaní

Naučiť ako znížiť náklady a zvýšiť zisk firmy

Identifikovať potrebne zmeny v nákupe a obchodovaní

 

Cieľová skupina : 

-

Nákupcovia

Obchodníci

Manažéri v nákupe a obchode

 

Obsah kurzu : 

 

Ako zlepšiť prípravu na vyjednávanie

 

Správnou komunikáciou získať výhody

 

Zvládať taktiky a manipulácie pri vyjednávaní

 

Prečítať typológiu protihráča a využiť ju vo svoj prospech

 

Vyriešiť konfliktné situácie počas vyjednávania

 

Správne rokovať o cene

 

 

Metodika

- výklad a riešenie indiivudálnych a tímových úloh

- práca v skupinách

- riešenie modelových situácii zo života

- motivačné videá

- praktické ukážky


Miesto konania: Košice, Slovensko


Dátum konania: termín podľa dohody

Počet lekcií: 1


Level:

začiatočník, mierne pokročilý, pokročilý

Veková skupina:

dospelí 18+

Vhodné pre:

muži aj ženy

Počet žiakov (min.-max.):

Min: 1 Max: 10


Popis a špecifikácia:

Cieľ kurzu :

Rozvíjať zručnosti a schopnosti tímlídra pri vedení tímu

Zabezpečiť plnenie cieľov firmy cez rozvoj tímlídra

Identifikovať slabiny tímlídra a odstrániť ich

 

Cieľová skupina :

 

Manažéri

Bezpečnostní technici

Špecialisti na PO a BOZP

Tímlidri, majstri, riadiaci pracovníci

 

Obsah kurzu :

Ako vybudovať tím

 

Správnou komunikáciou viesť podriadených

 

Zvládať riadenie a delegovanie

 

Prečítať typológiu podriadeného a správne motivovať

 

Vyriešiť konfliktné situácie v tíme

 

Hodnotiť a dávať spätnú väzbu

 

Vedieť rozhodovať

 

 

 

Metodika

- výklad a riešenie individuálnych a tímových úloh

- práca v skupinách

- riešenie modelových situácii zo života

- motivačné videá

- praktické ukážky


Komentáre

ID: 000676